Jakub Dvořák

Unhošť | Stochov | Praha · +420 608 721 338 · jakub.dvorak@slunce.info

Psychologické poradenství a diagnostika, supervize.


Zkušenosti

Ředitel školy

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s.

"Speciální" škola pro děti s kombinovaným postižením, speciálně-pedagogické centrum a pedagogicko psychologická poradna.

září 2017 - doposud

Psycholog, zástupce ředitelky

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Poskytovatel ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením (zejm. lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním), pro rodiny s dětmi, seniory. Psycholog v odborné sociální poradně (doposud).

únor 2011 - srpen 2017 | doposud

Speciální pedagog

o.s. Prev-Centrum

Realizace progamů primární prevence (selektivní, indikované), práce s třídními kolektivy ohroženými šikanou.

září 2006 - únor 2008

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta | Katedra psychologie
Obor Psychologie, magisterské studium
září 2011 - červen 2016

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta | Ústav informačních studií a knihovnictví
Obor Informační studia a knihovnictví, magisterské studium
září 2002 - červen 2013

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta | Katedra speciální pedagogiky
Obor Speciální pedagogika, magisterské studium
září 2002 - leden 2008

Výcviky a tréninky

Výcvik v mentoring supervizi

Český institut pro supervizi, z.s.
pod vedením MUDr. Jana Pfeiffera a dr. Jitky Vodňanské
září 2020 - červen 2022

Výcvik v supervizi akreditovaný MŠMT ČR a probíhající v souladu s pravidly EASC

ČMISK, o.p.s. | 120 hodin
pod vedením doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc. a PhDR. Marie Henkové
březen 2014 - duben 2016

Kurz Mediace jako cesta řešení konfliktů

ARK Consulting, s.r.o. | 100 hodin
pod vedením doc. Dr. Vladimíra Labátha
prosinec 2009 - srpen 2010

Kurz Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce | 570 hodin

Pedagogická fakulta UK | 570 hodin
pod vedením doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc., doc. Dr. Vladimíra Labátha a PhDR. Miroslavy Bojarové
listopad 2007 - říjen 2010

Kurz pro lektory primární prevence

o.s. Prev-Centrum | 120 hodin
pod vedením Mgr. Milana Černého
2003 - 2004

Poskytované služby

Psychologické poradenství a diagnostika

Poskytuji zejména psychologické poradenství v oblasti osobního rozvoje a sebepoznání, psychologickou diagnostiku zaměřená na rozvoj kognitivních schopností (např. LPAD). Pracuji s dospělými, dětmi i rodinami.

Supervize
  • Prostor pro individuální supervizi a supervizi menších týmů v Praze a na Kladensku (Unhošť, Stochov).
  • Možnost realizace supervize ve vašich prostorách zejména v Praze a ve Středočeském kraji (po domluvě možná celá ČR).
  • Supervize pro odborníky v pomáhajících profesích v oblasti školství, v sociální oblasti a ve zdravotnictví.
  • Možnost mentoring supervize.

Ostatní

Baví mě vzdělávání. Několik roků jsem učil na Vyšší odborné škole územně-správní Kladno předměty Teorie a metody sociální práce a Sociální politika pro denní a dálkové studium. V současnosti externě vyučuji předmět Etopedie pro obor CŽV speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Baví mě sci-fi ve filmu i v literatuře a informační technologie. Spoluzaložil jsem spolek UNHfree.net z.s., jehož cílem je podpora využívání internetu, informačních technologií, internetové a počítačové gramotnosti. Jako projektový manažer jsem působil ve společnosti Centrum Holdings, s.r.o., která byla provozovatelem portálu Centrum.cz. Absolvoval jsem kurz Projektové řízení dle metodiky PRINCE2.


Členství